MILJÖPOLICY FÖR

Sundblads Lantbrukskonsult AB
Övergripande miljömål
 

Vi skall medverka till:

Miljömål för företagets interna verksamhet.
 
  1. Miljöarbetet angår alla och bygger på delaktighet från anställda, kunder och leverantörer.
  2. Vi skall arbeta för en ständig förbättring inom miljöområdet.
  3. Miljöhänsyn skall vara en naturlig del av vår affärsinriktning och integreras i verksamheten.
  4. Vi skall om möjligt använda marknadens bästa miljömärkta produkter.
  5. Vi skall alltid följa aktuella lagar och förordningar.

För att uppnå ovanstående mål skall vi:


 
 

Miljömål för företagets externa verksamhet i samarbetet med jordbrukskunder

Jordbruket inom vårt kundområde har mycket goda förutsättningar för att producera sunda jordbruksgrödor. Vi har ett bra klimat med kalla vintrar som sanerar ogräs och skadegörare, mycket ljus under sommaren och balans mellan nederbörd och avdunstning. Våra jordar är förhållandevis lite påverkade av miljöföroreningar. Vi skall ta vara på dessa fördelar och utveckla brukningsformerna mot ett uthålligt jordbruk. Strävan skall vara :

wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????