Våra tjänster


BESTÄLLNINGAR

E-post order@sundbladlk.se

Fax 0652 - 712 80

Adress
Sundblads Lantbrukskonsult AB
Box 102
820 70 BERGSJÖ


 

 TJÄNSTEPRODUKTER - Prislista

Artikel

Beskrivning

PRIS PER PROV

INKL MOMS

Markkartering

GPS, inklusive karta

11

pH, lättlösligt fosfor och kalium

145,00

118,25

12

Som 11 samt svårlösligt fosfor och kalium

165,00

206,25

13

Som 12 samt lättlösligt magnesium

170,00

212,50

14

Som 13 samt mullhalt på hälften av proverna

195,00

243,75

15

Som 14 men mullhalt på alla prover

220,00

275,00

19

Linjekartering

provkostnad enl. ovan (11 - 15)

20

Jordartsbestämning per prov

15

25

Kväveanalys för fastställande av årsmån

150 + 50,00/prov + resor

Växtanalyser

31

Analys för skördeprognos

250 + resor

32

Foderanalys

(Pris beror på innehåll)

33

Hygienanalys ensilagefoder

200,00 + resor

250,00

Gödselanalyser

41

Flytgödsel el urin, kväve och fosfor

150 + 50,00/prov + resor

Rådgivning

350 kr/timme

Resor

2,50 kr/km


 

 

wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet???????????????????? wholesale oakley sunglassesray ban outlet????????????????????